پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارشناسان بهداشت حرفه ای از جایگاه های عرضه سوخت شهر فسا بازدید کردند .

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در این خصوص گفت : بازرسین بهداشت حرفه ای با هدف پیشگیری از حوادث و خاطرات محیط کار و راتقاء سلامت شاغلین درجایگاه های عرضه سوخت شهر فسا از این جایگاه ها بازدید کردند.

در این بازرسی ها وضعیت سیستم اطفاء حریق ، برگه های اطلاعات ايمني مواد (MSDS) ، دستورالعمل کار با مواد شیمیایی و برچسب گذاری مواد شیمایی مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به شاغلین در این جایگاه ها در خصوص دستورالعمل کار با مواد شیمیایی و ارزیابی ریسک آموزش داده شد.

جانی زاده افزود : این بازرسی ها از تمام جایگاه های عرضه سوخت شهرستان انجام خواهد شد و دستورالعمل های لازم برای حفظ ایمنی شاغلین و خدمات گیرندگان از این جایگاه ها به اجرا در خواهد آمد.