پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، برنامه تشدید کنترل و نظارتهای بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در ساعات غیر اداری به صورت مستمر توسط واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در حال اجرا می باشد.

در این برنامه کارشناسان بهداشت محیط به  صورت سرزده از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید می کنند و بر سلامت این اماکن نظارت دارند.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در خصوص تشدید نظارتها در سه ماهه اول امسال گفت : بازرسین واحد بهداشت محیط در سه ماهه اول سال 97 در ساعات غیر اداری از 658 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، 158 امکنه عمومی ، 43 سامانه آبرسانی بازدید کرده اند که در این بازدید ها میزان 1500 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و جمع آوری شده است و تعداد 82 نمونه میکروبی آب آشامیدنی ، 21 مورد کلرسنجی آب استخر و 20 مورد نمونه برداری میکروبی از آب استخرهای شنا انجام شده است .

کرمیمنش افزود : بازرسین بهداشت محیط در فصل بهار امسال به 103 مورد شکایات مردمی ثبت شده در سامانه 190 رسیدگی کرده اند و تعداد 8 متخلف از قوانین بهداشتی را به مراجع قانونی معرفی و 2 امکنه بین راهی و عمومی غیر بهداشتی را تعطیل نموده اند.

مسئول واحد بهداشت محیط خاطرنشان کرد ، بازرسین بهداشت محیط در قالب برنامه تشدید کنترل و نظارتها بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ساعات خارج از وقت اداری نیز بر مراکز حساس نظارت خواهند کرد.