پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت  کارگاه آموزشی استرس و ایمنی در محیط کار با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشت و به همت واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد.

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : در این کارگاه آموزشی مفهوم و چیستی استرس ، نقش استرسورها ، دلایل ایجاد استرس در محیط کار ، اثرات استرس بر انسان توسط مهندس خضرایی تشریح گردید و راه های کاهش استرس به فراگیران آموزش داده شد.

جانی زاده افزود : در این جلسه ، میزان استرس شاغلین معاونت بهداشت با تکمیل پرسشنامه ، استخراج شد تا مورد مطالعه قرار گیرد.