پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، یک واحد آشپزی در شهر فسا به علت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط واحد بهداشت محیط تعطیل شد.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : واحد صنفی تعطیل شده به علت عدم رعایت اصول و مقررات بهداشتی در نگهداری مواد اولیه و عدم توجه به تذکرات بازرسین بهداشت محیط تعطیل و پلمپ شده است.

وی افزود : بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بخصوص اغذیه فروشیها به صورت ویژه در برنامه بازدیدهای بهداشت محیط وجود دارد و با متخلفین از اصول بهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.