پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مهندس سید حسن خادمی مدیر پشتیبانی دانشگاه از مرکز بهداشتی درمانی شماره 1 معاونت بهداشت بازدید کرد.

در این بازدید شرایط استقرار زنجیره کالا و خدمات در این مرکز مورد بررسی قرار گرفت .