پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه آموزشی مراقبت مادران باردار پر خطر و زایمان بدون درد با حضور مراقبین سلامت ، کاردانها و کارشناسان مامایی و بهداشت خانواده برگزار شد.

در این جلسه متخصصین زنان و زایمان و بیهوشی، چگونگی شناسایی، تشخیص و درمان علائم خطر در بارداری و روشهای نوین بی حسی و بی دردی در زایمان را برای حاضرین در این کلاس آموزشی تشریح کردند.

در ادامه ، ثبت اقدامات و ارجاعات روتین و مراقبت های ویژه مادران باردار در سامانه سیب توسط کارشناس مادران واحد بهداشت خانواده به حاضرین در این جلسه آموزش داده شد.