پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط با حضور کارشناسان واحد بهداشت محیط در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این جلسه پس از تشریح شاخص های بهداشت محیط و وضعیت بهداشتی شهرستان فسا در مقایسه با سایر شهرهای ایران به تحلیل جایگاه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه شاخص های بهداشت محیطی در بین دانشگاه های همتراز پرداخت و کارشناسان بهداشت محیط نیز نظرات خود را در خصوص بهبود این شاخصها بیان کردند.

در این جلسه برنامه های عملیاتی بهداشت محیط در زمینه های بهبود وضعیت بهداشتی آب ، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی طرح و مورد بررسی قرار گرفت .