پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

دکتر جلال کریمی ، معاون بهداشت دانشگاه و مهندس زحمتکش مسئول دفتر ایشان از مراکز بهداشتی درمانی تنگ کرم و مقابری و خانه های بهداشت شهرستان و تنگ کرم بازدید کردند .

 در این بازدیدها ، ضمن بررسی نحوه ی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مراکز ، بر تلاش هر چه بیشتر پرسنل ، برای خدمت رسانی موثرتر و علمی تر به مردم تاکید شد.
معاون بهداشت دانشگاه مسایل و چالش های مطرح شده توسط کارکنان را شنیدند و به سوالات ایشان پاسخ دادند.