پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس بازآموزی احیای پیشرفته قلبی و نحوه کار با دستگاه الکتروشوک با حضور پزشکان و پرستاران حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم حاتمی کارشناس ستاد گسترش معاونت بهداشت در این خصوص گفت : این دوره آموزشی که با همکاری مرکز فوریتهای پزشکی و تدریس سرکار خانم دکتر لاری و خانم دکتر واسق و آقای حسینی و خانم اسماعیل پور سوپروایزرهای اورژانس در دو روز برگزار شد ،روشهای مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی،نحوه احیای پیشرفته قلبی ، همچنین روشهای درمان و مراقبت از این بیماران و کار با دستگاه الکتروشوک به روش نوین به فراگیران آموزش داده شد.