پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه تحلیل و بررسی شاخص های واحد تغذیه معاونت بهداشت با حضور دکتر علیزاده معاون فنی ، خانم زینب همت دار مسئول واحد تغذیه و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

درابتدای این جلسه مسئول واحد تغذیه ؛ شاخص های تغذیه ای شامل درصد گروه های سنی مختلف مبتلا به اضافه وزن ، میانسالان با الگوی تغذیه نامناسب و تعداد مراقبت های تغذیه ای انجام شده برای گروه های سنی مختلف را به صورت نمودار به حاضرین در جلسه ارائه نمود و وضعیت شاخص های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا ، نسبت به دانشگاه های همتراز را تشریح کرد.

در ادامه این جلسه معاون فنی و مسئولین واحدهای ستادی نظرات خود را در زمینه چگونگی ارتقاء و بهبود این شاخصها بیان کردند.