پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه آموزشی حفاظت در برابر پرتوها با حضور کارکنان بخشهای رادیولوژی معاونت بهداشت و درمان ، ام آر آی ، سنگ شکن و سی تی اسکن بیمارستانهای ولی عصر (ع) و شریعتی در معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه آموزشی که توسط واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت پرتوهای معاونت بهداشت تدارک دیده شده بود مهندس منوچهر جوکاران کارشناس پرتوهای معاونت بهداشت ،آخرین دستورالعمل های کشوری مرکز سلامت محیط و کار در زمینه حفاظت در برابر پرتوها را به فراگیران ارائه نمود .

ضرورت استفاده از وسایل حفاظت فردی برای بیماران و همراهان بیمار در هنگام رادیوگرافی ،همچنین لزوم ایجاد پرونده سلامت برای پرتوکاران ، انواع روشهای کاهش پرتوگیری و شرایط ساختمانی مراکز کار با پرتوهای یونساز از موضوعاتی بودند که در این جلسه طرح و آموزش داده شد.