پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دو کارگاه غیر مجاز تولید و توزیع رشته فالوده که در شرایط غیر بهداشتی اقدام به تولید رشته فالوده می کردند توسط واحد بهداشت محیط تعطیل شد.

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : پیرو شکایات مردمی به سامانه 190 در مورد فعالیت غیر مجاز کارگاه های خانگی تولید رشته فالوده ، بازرسین بهداشت محیط پس از شناسایی محل های مورد نظر و کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ، از این محل ها بازدید کردند و به علت عدم رعایت اصول بهداشتی ، این دو کارگاه تعطیل شدند.

کرمیمنش افزود : این کارگاه ها به صورت گسترده اقدام به توزیع رشته فالوده در بین فروشندگان بستنی و فالوده در شهر فسا می کردند.