پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، اولین جلسه کارگروه مدیریت اثرات بهداشتی تغییر اقلیم با حضور دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه ، مسئولین و کارشناسان واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای، تغذیه ، آمار ، مبارزه با بیماریها ، روابط عمومی و مدیریت بلایا در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد .

در این جلسه ،دکتر کریمی، تغییر اقلیم را یک واقعیت جهانی دانست که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برای مقابله با آن نیاز به برنامه ریزی جامع در کشور است.

معاون بهداشت دانشگاه افزود : تغییر اقلیم تمام جنبه های زندگی انسان از جمله سلامت را تحت تاثیر خود قرار می دهد و تاثیرات آن نسل حاضر و نسلهای آینده را نیز در بر خواهد گرفت .

در ادامه این جلسه ، مهندس کریم قانعی و مهندس نبی ا.. کاری تاثیرات تغییر اقلیم را بر محیط زیست و سلامت شهروندان فسایی تشریح کردند.

تعیین خط مشی کارگروه  ، زمانبندی برگزاری جلسات آتی و تعیین شرح وظایف اعضاء از مصوبات این جلسه بود.