پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه مهندس زحمتکش مسئول دفتر ایشان و خانم دکتر فرهمندپور مسئول ستاد گسترش شبکه از مرکز بهداشتی درمانی زاهدشهر بازدید کردند.

در این بازدید نحوه ارائه خدمات بهداشتی – درمانی به اهالی زاهد شهر مورد پایش قرار گرفت و کارکنان این مرکز نیز مسایل و چالشهای موجود را با معاون بهداشت دانشگاه در میان گذاشتند.