پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دومین دوره آموزش حفاظت در برابر پرتوها با حضور کارکنان واحدهای رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی فسا و بخش خصوصی در معاونت بهداشت برگزار شد.

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت در خصوص این دوره آموزش گفت : این دوره آموزشی با مشارکت واحد بهداشت حرفه ای و بهداشت پرتوهای معاونت بهداشت و با هدف بازآموزی و به روز رسانی آگاهی های پرتوکاران برای حفظ سلامت خود و بیماران در برابر خطرات ناشی از پرتوهای برگزار شد .

وی افزود : در این جلسه که مهندس منوچهر جوکاران تدریس آن را بر عهده داشت ، ضرورت استفاده از وسایل حفاظت فردی برای کارکنان و بیماران در هنگام رادیوگرافی ، ضرورت ایجاد پرونده سلامت جهت پرتوکاران ، انواع روشهای کاهش پرتوگیری و شرایط مناسب ساختمانی مراکز رادیوگرافی به فراگیران آموزش داده شد.