پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت کارگاه آموزشی " بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت " توسط واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر برای رابطین سلامت ادارات شهرستان فسا برگزار شد.

آقای عبدا.. عزیزی مسئول واحد بیماریها غیر واگیر معاونت بهداشت در خصوص این کارگاه آموزش گفت : بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت با هدف تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های وابسته به دولت تهیه شده و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده است .

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سلامت کارکنان دولت براساس بسته خدمات پایه سلامت کارکنان اقدام نمایند.

مسئول واحد بیماریهای غیر واگیر ، اظهار داشت :دستگاه‌ها موظفند برنامه عملیاتی خود را با توجه به دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت و در قالب مشخص شده تنظیم و اجرا نمایند ، در همین راستا در این کارگاه آموزشی ، اهمیت توجه به سلامت کارکنان برای فراگیران تشریح شد و نحوه تدوین و اجرای برنامه عملیاتی و چگونگی ارسال گزارش به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی آموزش داده شد.