پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه تحلیل و بررسی شاخص های واحد بهداشت روان با حضور دکتر علیزاده معاون فنی ، دکتر سید محمد حسین اجاقی مسئول واحد بهداشت روان و مسئولین واحدهای ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

درابتدای این جلسه دکتر علیزاده ضمن بیان اهمیت برگزاری جلسات تحلیل و بررسی شاخص های بهداشتی واحد های معاونت بهداشت گفت : این جلسات باعث آشنایی واحدهای ستادی با شاخض های سایر واحدها و نتیجه آن هم افزایی و ارتقاء شاخص ها خواهد بود.

 در ادامه این جلسه دکتر اجاقی ، شاخصهای واحد بهداشت روان شامل اقدام به خودکشی و فوت ناشی از آن ، میزان همسر آزاری ، کودک آزاری ،تعداد غربالگری اولیه اختلالات مصرف مواد مخدر و الکل و عوامل خطر سلامت اجتماعی در شهرستان فسا را به صورت اسلاید به حاضرین در جلسه ارائه نمود.

پاسخ به سوالات مسئولین واحدهای ستادی توسط مسئول واحد بهداشت روان و ارائه نظرات برای ارتقاء و بهبود شاخص های سلامت روان پایان بخش این جلسه بود.