پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

دکتر جلال کریمی ، معاون بهداشت دانشگاه و مهندس زحمتکش مسئول دفتر ایشان از مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه، درمانگاه فرهنگیان و پایگاه های بهداشتی  شماره 6 و 8 شهری بازدید کردند .

 در این بازدیدها ،  نحوه ی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مورد بررسی قرار گرفت و کارکنان این مراکز  مسایل و چالش هایموجود را از نزدیک با معاون بهداشت دانشگاه در میان گذاشتند.

دکتر کریمی ضمن تقدیر از زحمات بی وقفه کارکنان این مراکز ، بر تلاش هر چه بیشتر ،برای خدمت رسانی موثرتر به مردم تاکید کرد.