پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی داروهای ترالی اورژانس به همت ستاد گسترش شبکه و با حضور پرستاران حوزه معاونت بهداشت برگزار شد.

خانم حاتمی کارشناس ستاد گسترش در این  خصوص گفت : هدف از برگزاری این کلاس آموزشی ، بازآموزی و آشنایی کامل  پرستاران حوزه معاونت بهداشت با داروهای ترالی اورژانس بود  که توسط  آقای نجفی کارشناس ارشد پرستاری و مدرس این کارگاه ، موارد استفاده از داروها ، نحوه استفاده ، و موارد منع مصرف داروها به فراگیران آموزش داده شد.