پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارشناسان بهداشت محیط با حضور در محل برگزاری تعزیه میدانی روستای صحرارود سلامت آب و نذورات ارائه شده در این مراسم را مورد پایش قرار دادند.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت در این خصوص گفت : با توجه به اینکه تعزیه میدانی صحرارود ، یکی از بزرگترین تعزیه های میدانی در ایران است و جمعیت کثیری از مردم فسا و شهرهای مجاور برای دیدند این مراسم مذهبی – هنری در روستای صحرارود حضور پیدا می کنند ، پایش سلامت آب و مواد غذایی که بین مردم توزیع می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی افزود :بازرسین بهداشت محیط شامل یک اکیپ 4 نفره با حضور در محل تعزیه ، آب و مواد غذایی که قرار بود به عنوان نذری بین مردم توزیع شود را مورد پایش قرار دادند و از سلامت آنها اطمینان حاصل نمودند.