پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و کارشناسان پایگاه های بهداشتی شهری با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه 4 ساعته که با حضور دکتر جلال کریمی ، معاونین فنی و اجرایی ، مسئولین دفتر ، روابط عمومی و ستاد گسترش شبکه معاونت بهداشت برگزار شد ، معاون بهداشت دانشگاه ، ضمن تقدیر از زحمات پزشکان و کارشناسان بهداشت به خاطر ارائه مناسب خدمات بهداشتی به مردم، رضایتمندی مراجعین به پایگاه های بهداشتی را بسیار مهم دانست .

وی افزود : خلاقیت در انجام امور اداری و ارائه خدمات بهداشتی می تواند راهگشا باشد و معاونت بهداشت از پیشنهادات در زمینه بهبود روند انجام امور اداری و ارائه خدمات بهداشتی استقبال می کند .

در ادامه این جلسه ، حاضرین ضمن بیان مشکلات ، سوالات خود را طرح کردند و معاون بهداشت دانشگاه و سایر اعضای شورای مدیران ،به سوالات ایشان پاسخ دادند.