پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی معاونت بهداشت و آموزش و پرورش برای اجرای برنامه مکمل یاری آهن و ویتامین دی دانش آموزان متوسطه در سال تحصیلی جدید و نظارت کارشناسان بهداشت بر بوفه مدارس با حضور معاون فنی ، مسئولین واحدهای بهبود تغذیه ، بهداشت محیط ، بهداشت مدارس و بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت و نمایندگانی از آموزش و پرورش مناطق فسا ،ششده و قره بلاغ و شیبکوه در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

زینب همت دار مسئول واحد تغذیه در این خصوص گفت: برنامه مکمل یاری دانش آموزان مقطع متوسطه که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش از سال های گذشته در حال اجرا می باشد با دو  برنامه مکمل یاری با آهن که به مدت 4ماه (16 هفته) بصورت هفته ای یک عدد قرص آهن برای دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم و برنامه مکمل یاری با ویتامین دی به مدت 9 ماه (9 عدد) برای دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول ودوم اجرا می شود.

خانم همت دار افزود : آگاهی مدیران و دانش آموزان در زمینه ضرورت استفاده از این مکمل ها و  چگونگی مدیریت و برنامه ریزی برای توزیع مناسب این مکمل ها در بین دانش آموزان و موارد منع مصرف در اجرای موفق این برنامه حائز اهمیت می باشد در همین راستا جلسه هماهنگی معاونت بهداشت و آموزش و پرورش در این خصوص و همچنین در زمینه نظارت کارشناسان بهداشت بر بوفه های مدارس برگزار شد.