پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز و بیماریهای آمیزشی در نوجوانان و جوانان با همکاری واحد مدارس و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت برگزار شد.

فاطمه زارعپور مسئول واحد مدارس و جوانان معاونت بهداشت در خصوص این کارگاه آموزشی گفت : توجه به سلامت در گروههای سنی کودکی ، نوجوانی وجوانی از آن جهت حائز اهمیت فراوان است که زیر بنای سلامت کشور و نسل آینده را تشکیل خواهد داد. گذر اپیدمیولوژیک در سالهای اخیر بیانگر آنست که امروزه اولویت بیماریها به سمت بیماریهایعفونی نوپدید از جمله HIV/ ایدز تغییر کرده است و اجرای مداخلات آموزشی ویژه گروههای سنی در معرض خطر از جمله نوجوانان وجوانان بسیار حائز اهمیت است چرا که نوجوان با طی کردن سنین کودکی که بیشتر در صدد انجام تجربیات فردی بوده است ، کم کم درگیر کنشهای اجتماعی شده و عادات و شیوه های زندگی را می آموزد و جالب توجه است که در این سنین انتقال اطلاعات و تجربیات  در قیاس با خانواده یا افراد و منابع دیگر ، بیشتر از طریق PEER GROUPیا گروه همسالان صورت میگیرد و عدم توجه به این موضوع گاه ممکن است خانواده را با مشکلات غیر قابل جبرانی در زمینه گرایش نوجوان و جوان به الگو گیری غلط از همسالان و سوق دادن به سمت رفتارهای پر خطر مواجه سازد که متاسفانه زمینه ساز بحث آسیبهای اجتماعی  از جمله بیماری ایدز و بیماریهای آمیزشی خواهد بود.

در همین راستا واحد نوجوانان ،جوانان و مدارس با همکاری واحد بیماری های غیر واگیر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی در نوجوانان و جوانان نمود ، در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناس مراکز بهداشتی – درمانی وبهورزان حوزه معاونت بهداشت برگزار شد ، خانم استادی کارشناس مبارزه با بیماریها واگیر راه های انتقال اچ آی وی و راه های درمان ایدز را برای فراگیران تشریح کرد.