پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هم اندیشی با هدف کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها با حضور دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و مسئولین واحدهای ستادی این معاونت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ، دکتر کریمی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی در شرایط کنونی گفت : باید از منابع مالی و امکانات موجود حداکثر بهره برداری را کرد و با ایجاد ساختارهای مناسب  ، می توان هزینه ها را کاهش و درآمدها را افزایش داد.

وی افزود : استفاده بهینه از نیروی انسانی  ، اصلاح فرایندهای اداری ، حذف یا کاهش ضایعات و جلوگیری از دوباره کاری ها و صرفه جویی در زمان ، تمهیداتی است که برای کاهش هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه مسئولین هر کدام از واحدهای ستادی نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح فرایندهای کاری و اداری  و همچنین اجرای برنامه های جدید برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای حوزه ی کاری خود را بیان کردند و مقرر شد این پیشنهادات به صورت مکتوب به "کمیته کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای معاونت بهداشت" تحویل داده تا پس از بررسی ، اجرایی شود.