پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی پزشکان خانواده روستایی و مسئولین مراکز بهداشتی – درمانی روستایی با شورای مدیران و کارشناسان ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نگرش پزشکان نسبت به درمان بیماران گفت : دیدگاه پزشکان شاغل درحوزه معاونت بهداشت نباید صرفا دیدگاه درمانی باشد و باید نگرش بهداشتی و سلامت محور نسبت به بیماران داشته باشند و پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت را در چهارچوب تیم سلامت ببینند.

وی افزود : آگاهی پزشکان نسبت به شرح وظایف کارشناسان بهداشتی واحدهای مختلف و بهورزان ، لازمه کار در حوزه بهداشت است و پزشکان ضمن توجه به این موضوع باید با واحدهای ستادی معاونت بهداشت نیز روابط تنگاتنگ داشته باشند.

در ادامه این جلسه پزشکان و مسئولین مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و شورای مدیران و کارشناسان ستادی معاونت بهداشت راهکارها و پاسخ های خود را برای حل مشکلات و بهبود شرایط بیان نمودند.