پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

هر سال 18 مهر مصادف با 10 اکتبر از سوی سازمان فدراسیون جهانی سلامت روان، به عنوان روز جهانی سلامت روان نامگذاری شده است. شعار سال 2018 تحت عنوان " سلامت روان جوانان و نوجوانان، جهان در حال تغییر " عنوان گردیده است.

جوانی و نوجوانی مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است. یکی از دوره های طولانی و مهم زندگی بوده که تغییراتش بسیار سریع اتفاق افتاده و با تغییرات اساسی زیست شناختی، روانشناختی و اجتماعی نمایان می گردد.

توجه به سلامت روان جوانان و نوجوانان از این بعد دارای اهمیت می باشد که این گروه، پدران و مادران فردا و آینده کشور بوده و توجه ویژه به سلامت روان آن ها نه تنها برای خودشان بلکه برای خانواده آنها، جامعه و نسل آینده سودمند می باشد.

روز شمار هفته سلامت روان( 18 الی 24 مهرماه) :

چهارشنبه18مهر ماه: نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان و نوجوانان

پنج شنبه19مهرماه: تأثیر فضای مجازی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

جمعه20مهرماه: خانواده و سلامت روان جوانان و نوجوانان

شنبه21 مهرماه: تاب آوری جوانان ، نوجوانان و سلامت روان

یکشنبه 22 مهرماه:  نقش محیط های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

دوشنبه23مهرماه: تأثیر خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان

سه شنبه 24مهرماه: سبک زندگی سالم جوانان، نوجوانان و سلامت روان