پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت به مناسبت روز جهانی سالمند کلاس آموزشی سلامت سالمندان توسط دکتر پاک پزشک مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه و با حضور سالمندان این روستا برگزار شد.

در این کلاس  آموزشی دکتر پاک در خصوص تغذیه سالمندی ، کنترل فشار خون و پوکی استخوان به سالمندان آموزش هایی را ارائه کرد.

همچنین کلاس های آموزشی خود آگاهی و تاب آوری به مناسبت هفته سلامت روان توسط خانم روستا بهورز خانه بهداشت کنکان برای جمعی از اهالی این روستا در خانه بهداشت برگزار شد.

در روستای سنان نیز، کلاس آموزشی سلامت روان با موضوع "تاب آوری " توسط بهورز این روستا به داوطلبین سلامت آموزش داده شد.

به مناسبت هفته ملی کودک و روز جهانی تخم مرغ خانم ها خشنودی و مردادی بهورزان خانه بهداشت فدشکویه در جمع دانش آموزان ابتدایی این روستا حاضر شدند و در خصوص فواید استفاده از تخم مرغ و رعایت بهداشت فردی به آنها آموزش دادند.