پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در شش ماهه اول سال 97 واحد بهداشت محیط از از 9172 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و امکنه عمومی در شهرفسا و روستاهای تابعه بازدید به عمل آورد .

مهندس مجتبی کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : بازرسین بهداشت محیط در شش ماهه اول سال 87 از 7677 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، 1495 امکنه عمومی بازدید کردند که در این بازدیدها 4000 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته جمع آوری و امحاء گردید .

وی افزود : در این زمان به 261 شکایت ثبت شده در سامانه شکایات مردمی 190 رسیدگی شد و تعداد 45 نفر از متخلفین از اصول بهداشتی به مراجع قانونی معرفی گردیدند و تعداد 6 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی متخلف تعطیل شدند.