پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ،جلسه بررسی زمینه های همکاری اورژانس اجتماعی و معاونت بهداشت ، به همت واحد بهداشت خانواده و بهداشت روان برگزار شد .

خانم سمیرا سیف زاده کارشناس بهداشت خانواده در این خصوص گفت : در این جلسه شرح وظایف و حیطه اختیارات اورژانس اجتماعی توسط آقای آرش ، کارشناس اورژانس اجتماعی برای کارشناسان ستادی معاونت بهداشت تشریح شد و زمینه های همکاری مشترک اورژانس اجتماعی و معاونت بهداشت برای حل مشکلات بهداشتی و اجتماعی گروههای آسیب پذیر جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر گردید معاونت بهداشت و اورژانس اجتماعی در زمینه همسرآزاری ، اعتیاد ،  کودک آزاری ، سالمند آزاری و پیشگیری از مرگ مادران باردار پرخطر با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند .