پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دو واحد صنفی در فسا و یک واحد صنفی در یکی از روستاهای قره بلاغ به علت عدم رعایت اصول بهداشتی تعطیل شدند.

مهندس مجتبی کرمیمنش در این خصوص گفت : واحد های صنفی تعطیل شده شامل قنادی ، نانوایی وعطاری هستند ، که واحد قنادی به علت فروش شیرینی های تاریخ مصرف گذشته و فاسد تعطیل گردید ، واحد نانوایی و عطاری نیز به علت عدم رعایت اصول بهداشتی و توجه نکردن به اخطارهای مکرر بازرسین بهداشت در خصوص رفع نواقص بهداشتی پس از طی مراحل قانونی تعطیل و پلمپ شدند.

مهندس کرمیمنش خاطرنشان کرد : بهداشت محیط با اقتدار با اصنافی که سلامت مردم را به خطر بیاندازند برخورد خواهد کرد.