پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از معاون بهداشت دانشگاه و کارکنان واحد بیماریهای واگیر بخاطر عملکرد مطلوب در زمینه پیشگیری از مالاریا تقدیر کرد.

مهندس حجت ا.. ستوده کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشت اقدامات انجام شده توسط واحد مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت برای پیشگیری ازمالاریا را به شرح ذیل تشریح کرد :

1- راه اندازي سامانه نرم افزاری "گزارش گيري موارد مشکوک و قطعی بیماری های واگیر از جمله مالاریا و... از آزمايشگاه هاي دولتي و خصوصی" و قرار دادن لینک این سامانه در سایت دانشگاه

2- بررسي جمعيت هاي مهاجر چادر نشين وارده از جنوب كشور  (اسكان موقت) در حاشيه شهر و روستاهای تابعه و انجام تست از افراد مشكوك 


3- همكاري و ارتباط نزديك و مستمر با بخش هاي عفوني و داخلي بيمارستان ها و پزشكان متخصص عفوني در زمينه بيماريابي مالاريا و نمونه گيري و بررسي  بيماران (كودك و بزرگسال) مشكوك  به مالاريا بستري در بخش هاي داخلي و عفوني و اطفال بيمارستان ها بنا به درخواست پزشكان متخصص


4- تهيه اسمير خون و تست توسط كيت تشخیص سریع در جمعيت هاي مشكوك  بويژه كارگران افغاني و پاكستاني و ساير افراد با سابقه مسافرت به مناطق آندميك 

5- اجراي كارگاه "حذف مالاريا در ايران" و روش استفاده از كيت تشخیص سریع مالاریا  جهت بهورزان و كاردان و كارشناس هاي بهداشتي و مامايي


6- تامين لام و ساير وسايل نمونه گيري مالاريا در تمام واحد هاي بهداشتي


7- پايش و ارزيابي برنامه مالاریا مراكز و خانه هاي بهداشت و ارزيابي برنامه مالاريا توسط گروهها ي نظارت
 
8- همکاری با آزمایشگاه مالاریا شهرستان داراب در زمینه کنترل کیفی آزمایشات