پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی با حضور دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه و مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد .

در این جلسه نقاط ضعف و قوت برنامه عملیاتی معاونت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر کدام از واحدهای ستادی مشکلات پیش روی واحد خود را بیان کردند و حاضرین در جلسه راهکارهایی برای کاهش این مشکلات ارائه نمودند و مقرر شد برای رفع برخی از مشکلات ساختاری با وزارت بهداشت مکاتبه و رایزنی شود.