پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، سومین جلسه " اثرات تغییر اقلیم بر سلامت" با حضور معاون بهداشت دانشگاه و کمیته تغییر اقلیم در سالن اجتماعات معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه مهمترین شاخص بهداشتی که بیشترین اثر را از تغییر اقلیم  پذیرفته است توسط اعضاء ، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص راهکارهای مداخله ای برای رفع مشکلات بهداشتی تبادل نظر شد.