پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی پیشگیری از حوادث و سوانح ترافیکی و جاده ای توسط واحد سلامت جوانان برای کارکنان کارخانه لبنیات مانی ماس برگزار شد.

خانم فاطمه زارعپور مسئول واحد سلامت جوانان و مدارس معاونت بهداشت در این خصوص گفت : مرگ و مير، صدمات و ناتواناي هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله چالشهاي مهم تأثيرگذار بر سلامت جامعه محسوب ميشوند، به طوري كه حوادث و تصادفات رانندگي مهمترين دليل مرگ، ناتواني و بستري شدن در بيمارستان را تشكيل ميدهند كه عوارض اقتصادي و اجتماعي چشمگيري به دنبال دارد.

متاُسفانه كشور ايران به دليل رشد قابل توجه وسايل نقليه موتوري و افزايش حجم ترافيك جاده ها و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ، سالانه تلفات جاني و مالي فراواني را به دليل حوادث جادهاي متحمل ميشود. افراد آسيب پذير در حوادث جاده اي در ايران را به ترتيب عابرين پياده 28 درصد ،سرنشينان وسايط نقليه 26 درصد، دوچرخه سواران و موتورسواران23 درصد ،رانندگان وسايط نقليه 22درصد و ساير افراد 1 درصد تشكيل ميدهند.

مسئول واحد سلامت جوانان و مدارس خاطرنشان کرد : در سال گذشته در شهرستان فسا 30/9 درصد از علت مرگ جوانان گروه سنی 18 تا 29 سال را سوانح و حوادث حمل و نقل به خود اختصاص داده است ، در این راستا واحد سلامت جوانان و مدارس این معاونت ضمن آموزش پیشگیری از سوانح ترافیکی و جاده ای به منظور فرهنگ سازی در زمینه ایمنی موتورسیکت سواری به کارگرانی که از موتور سیکلت برای حمل و نقل استفاده می کردند کلاه ایمنی هدیه داد.