پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هم اندیشی کارکنان معاونت بهداشت با هدف ارتقاء سلامت روان کارکنان با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه که دکتر سید محمد حسین اجاقی مدیریت آن را بر عهده داشت ، کارکنان معاونت بهداشت مسایل و مشکلات سازمانی ، اداری و محیطی که باعث فشارهای روانی بر آنها میشود را بیان کردند و پس از دسته بندی مسایل و مشکلات در خصوص رفع این مشکلات هم اندیشی شد .

لازم به ذکر است این جلسات به صورت منظم برگزار  و راهکارهای اندیشیده شده در این جلسات، اجرایی خواهد شد.