پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، شب گذشته دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراهی بازرسین بهداشت محیط ،از تعدادی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی شهر فسا بازدید کردند.

در این بازدیدها که با اولویت بازرسی از سفره خانه ها و اغذیه فروشیها انجام شد یک سفره خانه به علت ارائه قلیان و یک فست فودی به علت عدم رعایت اصول بهداشتی به مدت 48 ساعت غیر فعال شدند و اقلام غیر مجاز آنها از سطح عرضه جمع آوری شد .