پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای با حضور در مرکز بهداشتی – درمانی نوبندگان ضمن آموزش به کشاورزان و دامداران نوبندگانی ، سلامت دستگاه تنفسی آنها را بررسی کردند.

مهندس سوسن جانی زاده مسئول واحد بهداشت حرفه ای در این خصوص گفت : یکی از مهمترین فاکتورهای ارزیابی سلامت کشاورزان و دامداران سلامت دستگاه تنفسی است که می تواند تحت تاثیر عوامل محیطی مثل خاک ، آلودگی های معلق در هوا یا مواد شیمیایی و سموم آسیب ببیند.

وی افزود : شاغلین در بخش کشاورزی و دامداری ضمن رعایت اصول بهداشتی باید به صورت دوره ای تحت آزمایشات شغلی قرار گیرند تا در صورت وجود علائم بیماریهای مزمن به موقع بتوانند آن را درمان کنند در همین راستا ،کارشناسان بهداشت حرفه ای با حضور در مرکز بهداشتی درمانی نوبندگان ضمن آموزش بهداشت شغلی به کشاورزان و دامداران نوبندگانی با انجام اسپیرومتری از سلامت دستگاه تنفسی آنها اطمینان حاصل کردند.