پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای برنامه آموزشی احیاء قلبی - ریوی به اهالی روستاهای شهرستان فسا کلاس آموزش احیاء در روستای رحیم آباد برگزار شد.

زمانه ارجمند مامای مرکز بهداشتی درمانی میانشهر در این خصوص گفت : با توجه به فاصله برخی از روستاهای شهرستان تا مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس و کوتاه بودن زمان طلایی احیاء قلبی - ریوی برای نجات بیمارانی که دچار ایست قلبی - تنفس می شوند ، با همکاری اورژانس و معاونت بهداشت برنامه آموزشی با اولویت فاصله روستا تا مراکز بهداشتی در روستاهای شهرستان فسا برگزار می شود.

آقای رضا پیرزاد مسئول مرکز بهداشتی درمانی میانشهر از آقایان آبادی و احسان پور ، پرسنل اورژانس بخاطر آموزش به اهالی روستای رحیم آباد تشکر کرد.