پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی پیشگیری از پدیکولوزیس ( شپش) در مدارس دخترانه حضرت مریم ششده و حضرت معصومه روستای جرغه برگزار شد .

در این کلاس های آموزشی آقای پورحبیب کارشناس مبارزه با بیماریها و خانم ها افراش و اینالو بهورزان خانه بهداشت جرغه در خصوص راه های پیشگیری و درمان پدیکولوزیس به دانش آموزان آموزش دادند.

در مدرسه حضرت معصومه جرغه معاینه موی دانش آموزان نیز برای اطمینان از عدم آلودگی آنها به پدیکولوزیس توسط بهورزان خانه بهداشت جرغه انجام شد .