پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، گردهمایی ماهیانه بازرسین بهداشت محیط با محوریت ارزیابی عملکرد بازرسین در سامانه جامع بازرسی با حضور معاون فنی معاونت بهداشت ، مسئول و کارشناسان بهداشت محیط برگزار شد .

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : در این گردهمایی عملکرد بازرسین در ثبت بازرسی ها در سامانه جامع بازرسی همچنین سرعت عمل بازرسین در رسیدگی به شکایات مورد ارزیابی قرار گرفت و برای افزایش بهره وری راهکارهایی پیشنهاد شد.

وی افزود :ارائه آموزش سامانه جامع بازرسی به بازرسین بهداشت محیط توسط مهندس رسول امین زاده از دیگر برنامه های این جلسه بود.