پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دانش آموزان مدرسه شهید خوشبخت فدشکویه در زمینه بهداشت فردی و خود مراقبتی آموزش دیدند.

در این جلسه آموزشی که خانم روستا مامای مرکز بهداشتی درمانی فدشکویه تدریس آن را بر عهده داشت در زمینه تغذیه سالم ، رعایت بهداشت فردی و خود مراقبتی به دانش آموزان آموزش داده شد