پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس پیشگیری و کنترل دیابت در مدارس حضرت مریم ششده ،هجرت روستای دولت آباد برای مادران دانش آموزان و در روستای اکبرآباد برای مددجویان کمیته امداد برگزار شد ، خانم ها خسروی نژاد کارشناس مامایی مرکزبهداشتی درمانی ششده ، فیضی بهورز دولت آباد و  سعید و آقای بلاغی بهورزان خانه بهداشت اکبرآباد مدرسین این کلاسهای آموزشی بودند.

معاینه دانش آموزان برای پیشگیری از شیوع پدیکولوزیس نیز توسط خانم فیضی بهورز دولت آباد در مدرسه هجرت این روستا انجام شد.