پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دو باب پرنده فروشی دربافت تاریخی خیابان محمدی فسا به علت عدم رعایت اصول بهداشتی، توسط بازرسین بهداشت محیط تعطیل و پلمپ شدند.

مهندس کرمیمنش مسئول واحد بهداشت محیط در این خصوص گفت : این پرنده فروشی ها به علت نگهداری ، ذبح و دفع فضولات پرندگان در معبر عمومی و عدم توجه به اخطارهای مکرر بازرسین بهداشت محیط تعطیل شدند.

کرمیمنش افزود : برخورد با متخلفین از قوانین بهداشتی با قوت ادامه خواهد داشت.