پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه به همراه معاونین اجرایی ، فنی و مسئول دفتر معاونت بهداشت به صورت سرزده از مراکز بهداشتی درمانی زاهدشهر ، نوبندگان و ششده بازدید کردند.

در این بازدیدها، نحوه ی ارائه خدمات بهداشتی – درمانی در این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفت و معاون بهداشت دانشگاه از نزدیک میزان رضایتمندی مراجعین به این مراکز و مشکلات کارکنان را جویا شدند.