پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، جلسه هماهنگی پزشکان خانواده روستایی با شورای مدیران معاونت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه ، دکتر جلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نگرش پزشکان نسبت به جمعیت تحت پوشش خود گفت : ما متولی سلامت مردم شهرستان فسا هستیم و باید دیدگاه ما نیز سلامت محور باشد و پرسنل شاغل در معاونت بهداشت ، مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت را در چهارچوب تیم سلامت ببینیم.

در ادامه این جلسه هر کدام از پزشکان مراکز بهداشتی درمانی روستایی مشکلات و پیشنهادات خود را بیان کردند و شورای مدیرانمعاونت بهداشت راهکارها و پاسخ های خود را برای حل مشکلات و بهبود شرایط بیان نمودند.