پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، کلاس آموزشی ایمنی در برابر برق با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت ، صنایع و مبارزه با بیماریها برگزار شد.

در این کلاس آموزشی مهندس ناظری کارشناس اداره برق فسا در خصوص ضرورت رعایت اصول ایمنی برق در منازل و صنایع شامل ، نصب فیوز محافظ جان بعد از کنتر ، ایمنی برق در شرایط بحران و پدافند غیرعامل و داشتن سناریو مناسب جهت این شرایط همچنین استفاده از تجهیزات و رابطها با قدرت مناسب به فراگیران آموزش داد.