پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت تا پایان پاییز امسال 30 هزار کودک و دانش آموز فسایی خدمات فلوراید تراپی را دریافت می کنند و تا پایان سال تحصیلی نیز خدمات معاینه دهان و دندان به دانش آموزان 14-6 سال ارائه خواهد شد.

خانم مریم اسماعیل پور کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت در این خصوص گفت : هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب برنامه های پیشگیری و درمان زود هنگام بیماریهای دهان و دندان است .

وی افزود : بهترین سن پیشگیری از پوسیدگی دندان و درمان آن دوران کودکی است و فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید به عنوان یکی از بهترین روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان است که در دو فاصله زمانی 6 ماهه برای دانش آموزان و کودکان تکرار می شود.

اسماعیل پور زمان شروع برنامه فلورایدتراپی را در فسا از اول آبان ماه عنوان کرد و گفت : در این برنامه دندان 30 هزار کودک 5- 3سال و دانش آموز 14-6  سال در شهر و روستاهای فسا فلوراید تراپی می شود وخدمات معاینه دهان و دندان  به تمامی دانش آموزان 14-6 سال ارائه و موارد پوسیدگی به داندانپزشک ارجاء خواهد شد.

گفتنی است در این برنامه که با همکاری اداره آموزش و پرورش و معاونت بهداشت اجرا می شود ، بهورزان خانه های بهداشت ، مراقبین سلامت و دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا مشارکت خواهند داشت.