پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، برنامه کاهش آسیب اعتیاد توسط واحد سلامت روان معاونت بهداشت در مناطق روستایی شهرستان فسا آغاز شد.

آقای محمد رحیمی مسئول مرکز کاهش آسیب معاونت بهداشت در این خصوص گفت : این برنامه با هدف کاهش آسیب اعتیاد در مناطق روستایی شهرستان فسا از طریق آموزش و مشاوره به افراد در معرض خطر اعتیاد و انجام داوطلبانه تست اچ آی وی انجام می شود.

وی افزود : در حال حاضر این برنامه در منطقه علی آباد جنگل ، روستای له قربانی و بید زرد اجرا شده است و انشاء ا.. در ماه های آینده تمامی مناطق روستایی شهرستان را پوشش خواهد داد.

گفتنی است : اجرای کلاسهای مهارتهای فرزندپروری و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از جمله برنامه های آموزشی است که به منظورکاهش آسیب های اجتماعی و  پیشگیری از اعتیاد در مناطق روستایی ارائه می گردد.