پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، مانور ارزیابی زلزله با حضور مسئولین و کارشناسان واحدهای مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافندغیر عامل، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماریها و روابط عمومی برگزار شد .

مهندس منوچهر جوکاران مسئول واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا و پدافند عامل در این خصوص گفت :در این مانور کارشناسان بهداشتی پس از شرکت در جلسه توجیهی ، جهت ارزیابی مناطق زلزله زده فرضی در قالب 5 اکیپ به دو نقطه شهری و سه نقطه روستایی اعزام شدند.

ارزیابی وضعیت آب شرب ، میزان خسارات وارده به اماکن مسکونی و زیرساختهای شهری و روستایی ، وضعیت سلامت جمعیت هر منطقه ، شناسایی افراد آسیب پذیر نظیر افراد دارای بیماریهای خاص و مزمن ، زنان باردار و کودکان ، ارزیابی امکان شیوع بیماریها و نیازسنجی خدمات بهداشتی مورد نیاز مردم از جمله شاخصهایی بود که توسط کارشناسان  مورد ارزیابی قرار گرفت .

کارشناسان بهداشتی پس از مراجعه به ستاد معاونت بهداشت ارزیابی ها و مشاهدات خود را در قالب اسلاید در جلسه ای با حضور مسئولین واحدهای شرکت کننده در مانور ارائه نمودند وعملکرد هر کدام از تیمهای عمل کننده ،مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت.