پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت ، در راستای ارائه خدمات سلامت به اقشار آسیب پذیر و نیازمند ، بهداشتکاران دهان و دندان معاونت بهداشت در حرکتی خداپسندانه با حضور در آسایشگاه معلولین ذهنی بهزیستی فسا ضمن معاینه دهان و دندان مددجویان بستری در این آسایشگاه ، خدمات دهان و دندان به آنها ارائه نمودند.